Koučink

Koučink lze považovat za „partnerství s klienty v rámci myšlenkově podnětného a tvůrčího procesu, který inspiruje k maximálnímu využití osobního a profesního potenciálu“.
Co to není (rozdíl oproti poradenství a psychoterapii)
Zatímco psycholog a terapeut mohou stanovovat diagnózy a pracovat s klienty, kteří právě procházejí obtížným obdobím, případně se potýkají s duševními problémy, hlavním cílem koučinku je zaměřit se na současnost a pomoci klientům s dosažením jejich cílů.
Proč wellbeing koučink?
Zaměřujeme se na wellbeing koučink, který spočívá v celostním přístupu zahrnujícím nejen fyzické, ale i emoční, duševní, sociální a duchovní zdraví. Wellbeing vyjadřuje pocit spokojenosti a moment, kdy se prostě cítíte dobře a spokojeni sami se sebou a se svým životem.
Klienti obvykle využívají wellbeing koučink, pokud chtějí:
  • Změnit svůj životní styl
  • Získat novou energii a posílit sebe sama
  • Vyjasnit si své cíle, změnit kariéru, případně nalézt v životě nový směr
  • Získat nový pohled na svou situaci
  • Získat lepší pocit o sobě samém
Co můžete očekávat?
Koučink obvykle trvá až šest sezení a koná se každý týden nebo jednou za dva týdny. Každé sezení trvá 50 minut.
Výhody wellbeing koučinku:
  • Otevírá vaši mysl
  • Přináší nové nápady a jasnější vizi
  • Spojuje vaše roztříštěné cíle s vaší vizí
  • Směřuje vaši mysl a myšlenky k cílům