Poradenství

Cílem poradenských psychologů je pomoci jednotlivcům přijmout rozhodnutí, a zlepšit tak jejich osobní pohodu a zmírnit strádání. Pracují s prověřenými psychologickým postupy a pomáhají klientům vypořádat se s každodenními problémy spojenými s událostmi v jejich životě.

Poradenští psychologové, kteří působí jako společníci The City Practice, musí projít minimálním výcvikem až po absolvování vysokoškolského studia v oboru poradenské psychologie (magisterský program) a mít praktické zkušenosti pod dohledem supervizora, pravidelně procházet profesionální supervizí a profesně se rozvíjet a školit.