Služby

Naši psychologové a poradci nabízejí řadu podpůrných a terapeutických služeb. Pomůžeme vám s depresí, úzkostmi, sociální fobií, poruchami spánku, obsedantně-kompulzivní poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP), schizofrenií, poruchami příjmu potravy, závislostmi a problémy v mezilidských vztazích a dále také při řešení problémů souvisejících se stresem v práci nebo při studiu.

Naši konzultanti nabízející praktické podpůrné služby pomáhají s vyhledáváním důvěryhodných místních zdrojů a odborníků, například škol, zubních a praktických lékařů a lékařských služeb či právních a finančních poradců ve vaší lokalitě, včetně ověření jejich dostupnosti.

The City Practice není lékařská služba a nenabízí lékařskou péči. Jsme však dobře integrováni do sítě lékařských a psychiatrických služeb a v případě potřeby vás můžeme na tyto služby odkázat.

Cílem poradenských psychologů je pomoci jednotlivcům přijmout rozhodnutí, a zlepšit tak jejich osobní pohodu a zmírnit strádání. Pracují s prověřenými psychologickým postupy a pomáhají klientům vypořádat se s každodenními problémy spojenými s událostmi v jejich životě.

Poradenští psychologové, kteří působí jako společníci The City Practice, musí projít minimálním výcvikem až po absolvování vysokoškolského studia v oboru poradenské psychologie (magisterský program) a mít praktické zkušenosti pod dohledem supervizora, pravidelně procházet profesionální supervizí a profesně se rozvíjet a školit.

Kliničtí psychologové pracují s uznávanými metodami, na jejichž základě podporují psychologickou pohodu a pozitivní změny prostřednictvím důkladně prověřených a klinicky ověřených technik. Kliničtí psychologové pracují s klienty všech věkových kategorií, kteří se potýkají s duševními nebo fyzickými zdravotními problémy. Patří k nim úzkosti a deprese, vyrovnání se s fyzickým onemocněním, neurologické poruchy, poruchy závislosti, poruchy příjmu potravy, problémy v osobních a rodinných vztazích a poruchy učení a vývojové poruchy jako Aspergerův syndrom a autismus.

Ve většině zemí je klinická psychologie regulovaným oborem a požadavky pro odbornou způsobilost jsou velmi přísné. Kliničtí psychologové absolvují mnohaletý výcvik se supervizí a pro klinickou praxi mají doktorské vzdělání. Požadavky v jednotlivých evropských zemích se však mohou lišit.

V The City Practice vyžadujeme, aby kliničtí psychologové, kteří s námi spolupracují, byli plně kvalifikováni a proškoleni v souladu se standardy požadovanými Britskou psychologickou společností a Radou pro zdravotnické profese Spojeného království (HPC) bez ohledu na to, kde v Evropě pracují.

Naši konzultanti, kteří poskytují praktické podpůrné služby, vám pomohou ve vaší lokalitě najít spolehlivé zdroje. Patří sem mimo jiné všeobecná zdravotní péče, péče o děti, školy, lékařské, právní nebo finanční služby. Když nás kontaktujete, zjistíme do podrobností vaše požadavky včetně toho, kde působíte, jazykových požadavků a typu požadovaných služeb, a to vše v rámci vašeho rozpočtu. Poté identifikujeme nejvhodnější místní zdroje včetně ověření jejich pověsti, dostupnosti a poplatků a do 48 hodin se s vámi spojíme a předložíme vám informace, které potřebujete.

Díky naší podpůrné službě vám částečně ulevíme od stresu souvisejícího s životem ve městě.

Nabízíme diagnostické služby založené na psychologickém, případně neuropsychologickém hodnocení pomocí standardizovaných psychometrických testů. Patří mezi ně hodnocení paměti, vývoje jazyka a řeči, obecně kognitivních schopností (IQ) a osobnosti.

Také provádíme diagnostické hodnocení poruch učení, dyslexie, gramotnosti a studijních dovedností.

The City Practice nabízí pomoc kvalifikovaných psychologů pro zařízení s menším rozsahem služeb, jako jsou například školy a pečovatelská zařízení. Podporu nabízíme v celé řadě oblastí počínaje individuálním hodnocením a terapií a konče dlouhodobým plánováním klinických služeb, rozvojem a výcvikem zaměstnanců.

Když se na nás obrátíte, pečlivě s vámi probereme vaše potřeby. Pomůžeme vám vyjasnit si vaše problémy a obavy a společně vytvoříme akční plán, který může zahrnovat například školení zaměstnanců, podporu vedení nebo supervizi případů.

  • Individuální plánování a rozvoj služeb
  • Vyhodnocení služeb a podpora
  • Školení o symptomech a příčinách běžných psychologických problémů
  • Podpora týmu vedení
  • Individuální poradenství a školení zaměstnanců
  • Termín si lze obvykle sjednat do dvou týdnů od prvního kontaktu.

Chcete-li další informace, kontaktujte nás

The City Practice v Evropě nabízí zaměstnanecké podpůrné programy. V rámci podpory sociálních a výkonnostních programů nabízíme malým společnostem i globálním hráčům krátkodobé intervence zaměřené na řešení problémů zaměstnanců a zaměstnavatelů na pracovišti i smluvní služby včetně koučinku a školení.
Wellness programy
Poradenští a kliničtí psychologové z The City Practice poskytují podporu místním organizacím při rozvoji a poskytování wellness programů pro zaměstnance a studenty následných a vyšších studijních programů.
Nabízíme také výuku a zajišťujeme vzdělávací semináře či workshopy na různá témata.

The City Practice nabízí výcvik studentům psychologie, kteří se chtějí specializovat na klinickou nebo poradenskou psychologii.

Nabízíme praktický výcvik i supervizi.

Většina spolupracovníků The City Practice jsou zkušení výzkumní pracovníci, kteří mají aktivní zájem o další psychologický výzkum. Doposud jsme prováděli výzkum v rámci komunit cizinců žijících v Praze a ve střední Evropě.

Jsme také otevřeni spolupráci se stávajícím výzkumnými týmy z řad univerzit, státních institucí i soukromých subjektů. Podrobnější informace najdete v sekci Výzkum.

Nabízíme zajištění psychologického hodnocení a dodání nezávislých znaleckých posudků pro jednotlivce i organizace do čtyř týdnů od získání podrobného zadání. Tyto posudky lze využít v občanskoprávních i trestních sporech. Pro rychlou rezervaci schůzky v naléhavých případech nás kontaktujte na: legal@city-practice.com
Koučink lze považovat za „partnerství s klienty v rámci myšlenkově podnětného a tvůrčího procesu, který inspiruje k maximálnímu využití osobního a profesního potenciálu“. Podrobnější informace najdete v sekci Koučink.