Naše istraživanje

The City Practice je aktivno uključen u istraživanje tema koje se tiču potrebama za psihološkom podrškom u Evropi. Do danas smo izvršili istraživanje u okviru iseljeničke zajednice u Pragu i uz pomoć granta od Workplace Options, istražili smo odnos prema mentalnim bolestima u centralnoj i istočnoj Evropi.

Otvoreni smo za saradnju sa postojećim istraživačkim grupama na univerzitetima, u državnim ustanovama i privatnim subjektima. Ukoliko želite da saznate detaljnije informacije, molimo Vas da nas kontaktirate.