Savetovanje

Glavni cilj psiholoških savetnika je da pomognu pojedincima da prihvate sopstvene odluke i tako poboljšaju njihovo lično blagostanje i ublaže osećaj teskobe. Savetnici koriste proverene postupke i pomažu klijentima da se izbore se sa svakodnevnim problemima vezanim za životne događaje.

Psihološki savetnici, koji sarađuju sa The City Practice, su u obavezi da imaju minimalno postdiplomski (Master) nivo iz savetodavne psihologije, imaju stručnu postdiplomsku i da dobijaju redovan stručni nadzor kao i profesionalni razvoj i stručno usavršavanje.