Treniranje

Treniranje se može shvatiti kao „partnerstvo sa klijentima na način koji potiče na razmišljanje i kreativan proces i koji ih inspiriše da maksimiziraju njihov lični i profesionalni potencijal“.
Šta treniranje nije (razlike u odnosu na savetovanje i psihoterapiju)
Dok psiholog i terapeut mogu da postavljaju diagnoze i rade sa klijentima u trenutku kada oni prolaze kroz težak period i/ili imaju problema se mentalnim zdravljem, u treniranju glavni cilj je ostati u sadašnjem trenutku i pomoći klijentu da ostvari svoje ciljeve.
Zašto wellbeing treniranje?
Mi se fokusiramo na wellbeing treniranje, jer je to holistički pristup koji obuhvata ne samo fizičko nego i emotivno, mentalno, socijalno i duhovno zdravlje. Well-being (blagostanje) predstavlja osećaj zadovoljstva i trenutak u kojem se jednostavno osećate dobro i zadovoljno sobom i svojim životom.
Klijenti obično koriste well-being treniranje za:
  • Promenu svog načina života
  • Dobijanje nove energije i osnaživanje sebe
  • Razjašnjivanje svojih ciljeva, promena karijere, i/ili nalaženje novog smera u životu
  • Sticanje nove perspektive na svoju situaciju
  • Osećati se bolje u vezi sebe
Šta možete da očekujete?
Treniranje obično traje do šest sesija i odvija se svake nedelje ili jednom u dve nedelje. Svaka sesija traje pedeset minuta.
Prednosti wellbeing treniranja:
  • Otvara vaš um
  • Donosi nove ideje i jasniju viziju
  • Povezuje vaše rascepkane ciljeve sa vašom vizijom
  • Usmerava vaš um i misli prema vašem cilju