Usluge

Naši psiholozi i savetnici pružaju niz usluga i terapija. Pomoći ćemo vam sa depresijom, aksioznošću, socijalnom fobijom, poremećajima spavanja, opsesivno-kompulsivnim poremećajem, posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), šizofrenijom, poremećajima ishrane, zavisnostima, problemima u međuljudskim odnosima ili rešavanjem problema vezanih za stres na poslu i tokom studiranja.

Naši konsultanti koji nude praktične usluge podrške pomažu u pronalaženju pouzdanih lokalnih izvora i stručnjaka kao što su na primer škole, zubari, lekari opšte prakse i druge medicinske usluge kao i pravne i financijske savetnike u vašem mestu stanovanja. Istovremeno proveravaju i dostupnost ovih usluga.

The City Practice nije medicinska služba i ne pruža medicinsku zaštitu. Međutim, veoma smo dobro integrisani sa mrežom medicinskih i psihijatrijskih službi i možemo da vas uputimo kada bude potrebno.

Glavni cilj psiholoških savetnika je da pomognu pojedincima da prihvate sopstvene odluke i tako poboljšaju njihovo lično blagostanje i ublaže osećaj teskobe. Savetnici koriste proverene postupke i pomažu klijentima da se izbore se sa svakodnevnim problemima vezanim za životne događaje.

Psihološki savetnici, koji sarađuju sa The City Practice, su u obavezi da imaju minimalno postdiplomski (Master) nivo iz savetodavne psihologije, imaju stručnu postdiplomsku i da dobijaju redovan stručni nadzor kao i profesionalni razvoj i stručno usavršavanje.

Klinički psiholozi koriste priznate metode u svrhu promovisanja duševnog blagostanja i pozitivnih promena kroz korišćenje temeljno istraženih i klinički dokazanih tehnika. Klinički psiholozi rade sa klijentima iz svih starosnih kategorija koji se suočavaju sa duševnim i fizičkim zdravstvenim problemima kao što su aneksioznost, depresija, prilagođavanje fizičkoj bolesti, neurološkim poremećajima, poremećajima zavisnosti, poremećajima u ishrane, problemima u ličnim i porodičnim odnosima, poremečajima u učenju ili razvojnim poremećajima kao na primer Autizam i Aspergerov sindrom.

U većini zemalja klinička psihologija je regulisana profesija, zato su i zahtevi za profesionalnu praksu izuzetno strogi. Klinički psiholozi apsolviraju višegodišnju obuku koja uključuje superviziju i poseduju doktorat iz kliničke prakse. Lokalni standardi se u Evropskim zemljama mogu razlikovati.

The City Practice zahteva od svih klinički psiholozi, sa kojima sarađujemo, kvalifikacije i obuku prema standardima Britanskog društva psihologa (BPS) i Saveta zdravstvenih profesija Ujedinjenog Kraljevstva (HCPC), bez obzira na to gde u Evropi rade.

Naši konsultanti koji pružaju praktične usluge podrške će vam pomoći u pronalaženju pouzdane usluge u vašem mestu stanovanja kao što su npr. opšte zdravstvo, briga za decu, škole, medicinske, pravne i financijske usluge. Kada nas kontaktirate napravićemo detaljan spisak vaših zahteva i prikupićemo potrebne podatke (lokacija, vrsta usluga koje tražite, uslove vezane za poznavanje jezika u okviru vaših finansijskih mogućnosti). Nakon toga ćemo pronaći najpogodnije lokalne resurse, uključujući proveravanje reputacije, dostupnosti i cene i javićemo vam se u roku od 48 časova sa informacijama koje su vam potrebne.

Naša podrška u radnom i ličnom okruženju ima za cilj da vas delimično oslobodi stresa povezanog sa životom u gradu.

U nizu naših usluga pronaći ćete i dijagnostičke usluge zasnovane psihološkoj i/ili neuropsihološkoj proceni uz pomoć standardizovanih psihometričkih testova koji testiraju pamćenje, razvoj jezika i govora, opšte saznajne sposobnosti (IQ) i ličnost.

Takođe vršimo i diagnostičku procenu poremećaja u učenja, disleksije, pismenosti i veština učenja.

The City Practice može da ponudi usluge kvalifikovanih psihologa ustanovama sa manjim opsegom usluga kao što su škole ili ustanove za negu. Pružamo podršku u nizu pitanja od individualne procene i terapije do dugoročnog planiranja kliničkih usluga, te razvoja i obuke zaposlenih.

Kad nas kontaktirate, pažljivo ćemo porazgovarati o vašim potrebama za podrškom. Pomoći ćemo vam da razjasnite vaše probleme i radićemo sa vama na akcionom planu koji može da uključi, na primer, obuku zaposlenih, podršku menadžerskog tima ili superviziju konkretnih slučajeva.

  • Individualno planiranje i razvoj usluga
  • Evaluacija usluga i podrška
  • Obuka o simptomima i razlozima uobičajenih psiholoških problema
  • Podrška menadžerskog tima
  • Individualno savetovanje i obuka zaposlenih
  • Termin sastanka može da se zakaže do dve nedelje od prvog kontakta

Za više informacija ili jako želite da razgvarate o vašim potrebama, molimo Vas da kontaktirate:

The City Practice u Evropi obezbeđuje programe podrške za zaposlene. Nudimo kratkoročne intervencije usmerene na rešavanje problema sa ciljem da podrže zaposlene i poslodavce na radnom mestu. Takođe možemo da pružimo ugovorne usluge, uključujući obuku i trening manjim kompanijama ili globalnim industrijama da podrže programe usmerene na blagostanje i produktivnost.

Wellness programi

Psihološki savetnici i klinički psiholozi The City Practice pružaju podršku lokalnim organizacijama u razvoju i isporuci wellness programa namenjenih zaposlenima i studentima u daljem i visokom obrazovanju.

U ponudi imamo isto i predavanja, organizujemo seminare i radionice iz raznih tematskih oblasti.

The City Practice pruža obuku studentima psihologije, koji žele da se specializuju za kliničku ili savetodavnu psihologiju.

Nudimo praktičnu obuku i superviziju.

Većina saradnika The City Practice su iskusni istraživači, koji su aktivno zainteresovani za dalja psihološka istraživanja. Do danas smo sproveli istraživanje u iseljeničkim zajednicama u Pragu i Srednjoj Evropi.

Otvoreni smo isto i saradnji sa već postojećim istraživačkim timama univerziteta, državnih ustanova i privatnih subjekata. Više informacije pronaći ćete u sekciji Istraživanje.

Možemo da sprovedemo psihološku procenu i isporučimo nezavisne ekspertske izveštaje za pojedince i organizacije koji mogu da se koriste u građanskim i krivičnim parnicama u roku od četiri nedelje po prijemu vaših detaljnih instrukcija.

Treniranje se može shvatiti kao „partnerstvo sa klijentima na način koji potiče na razmišljanje i kreativan proces i koji ih inspiriše da maksimiziraju njihov lični i profesionalni potencijal“.

Za više informacija posetite našu stranicu Treniranje